Zomerfeest Haarlo

Fotogallerij

Informatieblad st. Zomerfeesten Haarlo

STICHTING ZOMERFEESTEN HAARLO  

 

Aan alle inwoners van Haarlo en omgeving

Met deze speciale uitgave willen wij u enige informatie geven over het hoe en wat van de Stichting Zomerfeesten Haarlo.  

De stichting is opgericht op 29 maart 1971 en heeft zich volgens de statuten tot doel gesteld: 

Voor het organiseren van bovengenoemde evenementen zijn de nodige middelen vereist. Dit is de reden dat we jaarlijks bij u langskomen om uw bijdrage te vragen voor het Zomerfeest. Uw gift wordt aangewend om de jaarlijks terugkerende onkosten te dekken. De onkosten van het Zomerfeest worden voor een groot gedeelte bepaald door: 

 • Traktaties voor de kinderspelen
 • Prijzengeld voor de optocht
 • De Haorlse’n aovond
 • Organisatie van de overige activiteiten
 • Het organiseren van Zomer- en Oranjefeesten en
 • Het bevorderen van de onderlinge contacten van de bevolking van Haarlo en omgeving

 

Het zomerfeestjaar loopt van januari tot en met december. Het jaar start met de jaarvergadering waarin het programma van het komende jaar wordt besproken.

Als eerste staat de viering van Koningingsdag op het programma met diverse activiteiten zoals:

 • Kinderspelen
 • Klootschieten

Eens in de 5 jaar wordt er aandacht geschonken aan de herdenkingen van 4 en 5 mei door het organiseren van:

 • Dodenherdenking in samenwerking met Haarlo’s Belang en de N.H. kerk
 • Een fietstocht in samenwerking met de Oranjeverenigingen uit de voormalige gemeente Borculo

Het jaarlijkse hoogtepunt wordt gevormd door de Zomerfeesten, gehouden in en rond hotel café restaurant Prinsen. De festiviteiten vinden plaats van donderdag tot met zaterdag in het eerste volle weekend van juli.

Het programma omvat volksspelen en activiteiten voor jong en oud, zoals:

 • Openluchtconcert met medewerking van de plaatselijke muziekverenigingen “De Eendracht”en “Accoord”
 • Vogelschieten en vogelgooien
 • Klootschieten
 • Kermis
 • Kinderspelen
 • Optocht opgeluisterd door de plaatselijke muziekverenigingen
 • De “Haorlse’n aovond”met activiteiten in buurtverband en muziek

Veel activiteiten worden georganiseerd in buurtverband. In 1972 is dit buurtwerk ontstaan bij de voorbereidingen van de eerste buurtzeskamp. Momenteel kent Haarlo 13 buurten die op velerlei gebied actief zijn.

 Wij hopen dat u ons net als in de voorgaande jaren met uw bijdrage steunt.

Uw jaarlijkse bijdrage stelt ons in staat om het Haarlose Zomerfeest te maken tot wat het nu is: een dorpsfeest voor jong en oud!

Bestuur van de Stichting Zomerfeesten Haarlo:

                                                                           Geef met gulle hand,

                                                               Zo houdt u het Zomerfeest in stand!